Blog

Trenutak

Trenutak kad sve gluposti prestanu biti važne…
Trenutak kad čovjek nema vremena misliti na nebitne stvari…
Sretan je čovjek koji u životu iskusi barem jedan takav trenutak… trenutak koji ima moć sve promijeniti…
Trenutak u kojem smo napokon sposobni sve bistro vidjeti i donijeti odluke koje smo tako dugo odgađali… odluke nakon kojih više ništa neće biti isto…

Tina Primorac